Lång livslängd

Lång livslängd

Tegel har en livslängd på minst hundra år medan taktegel har en livslängd på 70-80 år.
Många tegelbyggnader, till exempel kyrkor och slott, är ännu äldre än så.

Teglets långa livslängd sänker behovet av materialbyte och underhåll.

Modellen visar livslängden för olika byggmaterial. Tegel har en förväntad livslängd på minst hundra år. Källa: Miljøstyrelsen