Klimatförändringar

Klimatförändringar

Enligt DMI, Dansk Meteorologisk Institut, blir framtidens klimat varmare och blötare. Det ställer höga krav på husfasadernas motståndskraft mot fukt.

Med tegel kan man få en både väderbeständig och i stort sett underhållsfri fasad. Det enda regelbundna underhåll som krävs är att kontrollera fogarna och stenarna en gång om året.

Läs mer om teglets förmåga att hantera fukt

Framtidens klimat blir varmare, blötare och mera extremt. Det ställer större krav på klimatskärmen.