Ingen miljöbelastning

Ingen miljöbelastning

Teglets minimala behov av underhåll gynnar miljön.

För det första för att det inte behövs kemikalier för ytbehandling, till exempel målarfärg.

För det andra gör teglets långa livslängd att miljön inte belastas med onödig tillverkning, distribution och bortforsling av material som blir konsekvensen av materialbyten.

Läs mer om tegel och miljö

Tegel kräver ingen miljöfarlig ytbehandling för att stå emot väder och vind.