Underhåll

Aarhus universitet

Ett arkitektoniskt mästerverk

När det danska Kulturministeriet offentliggjorde sin Kulturkanon 2006 utsågs Aarhus universitets byggnader till ett av Danmarks tolv arkitektoniska mästerverk. Universitetet fick bland annat följande ord med sig på vägen:

”Aarhus universitet är en hyllning till tegel som material. Teglet väver samman byggnaderna i en dialog med landskapet och skapar en dämpad monumentalitet med en regional dansk karaktär, tydligast i aulan, där gaveln tronar över dalgången. Här samlar en amfiteatralisk terrassering landskapet som kontrast till aulans tegelklädda gårdsrum, varifrån hela universitetets samlade tankar blir synliga”.

Aarhus universitets byggnader ligger i och kring Universitetsparken som har utvidgats en del genom åren. Den första byggnaden stod färdig 1933 och byggstilen i Universitetsparken har stått sig, sedan arkitekterna Kay Fiske, C.F. Møller och Povl Stegman vann den omskrivna arkitekttävlingen 1931. Sedan 1939 har C.F. Møllers Tegnestue ansvarat för byggnaderna.

De karaktäristiska gula tegelbyggnaderna i Universitetsparken har en total yta på 246.000 kvm.