Sunt inomhusklimat

tegl og temperatur

Sunt inomhusklimat

Temperaturen är avgörande för ett sunt inomhusklimat. Om det är för varmt kan det orsaka huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter.

Koncentrationsförmågan sjunker också om det är för kallt. Teglets förmåga att säkra en stabil temperatur hjälper till att skapa ett sunt inomhusklimat.

Läs mer om tegel och inomhusklimat

För hög rumstemperatur ger ett dåligt inomhusklimat. Symptomen är bland annat trötthet och koncentrationssvårigheter. Källa: Andersson, Frisk & Lofstedt