Stabil inomhustemperatur

tegl og temperatur

Stabil inomhustemperatur

Ett hus i tegel är en tung konstruktion med hög förmåga att ackumulera värme.

Det ger stabila inomhustemperaturer och minskar energiförbrukningen för uppvärmning och kylning.
Lätta konstruktioner har en lägre förmåga att ackumulera värme.

Det leder till större temperaturväxlingar och ofta krävs det en energikrävande luftkonditioneringsanläggning för att stabilisera temperaturen.

Tunga konstruktioner säkrar en stabil inomhustemperatur hela året. Lätta konstruktioner ger betydligt större temperaturväxlingar.