Rumsuppvärmning

tegl og temperatur

Rumsuppvärmning

Ett hus i tegel är en tung konstruktion med hög värmeackumuleringsförmåga.

Därför kan väggen lätt ackumulera överskottsvärme och avge den igen vilket ger en stabil inomhustemperatur samtidigt som fastighetens värmeförbrukning reduceras.

Tegel har en hög värmeledningsförmåga. Källa: Gustavsson 2008