Ökad inlärning

tegl og temperatur

Ökad inlärning

Teglets förmåga att stabilisera temperaturen i ett klassrum förstärker elevernas inlärningsförmåga.

Forskning från DTU visar, att när temperaturen och koldioxidnivån stiger i klassrummet så sjunker inlärningsförmågan. Det ger problem med huvudvärk, koncentrationssvårigheter, trötthet och nedsatt produktivitet.

En stabil temperatur på 21-22° C ger eleverna upp till 20 procent högre utbyte av undervisningen och en bättre hälsa.

Temperaturen inomhus påverkar inlärningen. Källa: Wargocki och Wyon