Naturen förorenas inte

Naturen förorenas inte

Utvinningen av lera lämnar inga ärr i landskapet och påverkar varken jorden eller grundvattnet på ett negativt sätt. Jordlagren läggs tillbaka efter muddringen.

Dessutom utvinns leran nära tegelbruket så transportavstånden blir minimala.

95 procent av bränslet som används vid bränningen av lera är naturgas. Naturgas ger det lägsta koldioxidutsläppet av de fossila bränslena.

Läs mer om tegel och koldioxid här.

Tegel kräver ingen ytbehandling med hälso- och miljöfarliga färger eller kemikalier för att stå emot väder och vind.

152-Muro