Hög återvinning

Hög återvinning

Det blir inget avfall av lera från ett tegelbruk. Allt återvinns, till exempel vid fabrikationsfel, tillbaka i processen på tegelbruket.

Dessutom återvinns allt processvatten så att naturen och närliggande vattendrag inte påverkas av processvatten med lerpartiklar.

I Danmark krossas och återvinns 95 procent av allt tegel från hus som rivits, bland annat i vägbeläggningar.

Lera och processvatten återanvänds vid tegeltillverkningen. Källa: Miljöstyrelsen