Tillverkning

Tillverkning

Teglets långa livslängd resulterar i ett lågt behov av materialbyte.

Eftersom man inte behöver tillverka stora mängder extra tegel för regelbundna byten och underhåll är tegel ett väldigt långsiktigt hållbart alternativ till andra byggmaterial med kortare livslängd.

Tillverkningen av tegel kännetecknas av en rad olika hållbarhetssteg för att säkra att påverkan på miljön blir den lägsta möjliga i alla tillverkningsleden.

Läs mer om tegeltillverkning och hållbarhet

Tillverkningsprocess av tegel på tegelbruk. Källa: Murerbogen 2013