Inget underhåll

Inget underhåll

Tegel har en livslängd på minst hundra år. Det krävs i stort sett inget underhåll om man väljer rått tegel.

Först efter ca femtio år behöver hälften av fogarna ersättas med nytt murbruk men teglet bevaras.

Teglets långa livslängd och minimala underhållsbehov gör hus i tegel till kloka investeringar.

Läs mer om tegel och underhåll

Läs mer om tegel och ekonomi

Tegel kräver i stort sett inget underhåll. Först efter ca femtio år behöver hälften av fogarna ersättas med nytt murbruk. Det finns fogar i många varianter som ger byggnaderna olika estetiska uttryck. Källa: Murerhåndbogen 2012