Livslängd

Sct. Bendts Kirke

Ett solitt vittnesbörd om teglets hållbarhet

Tegel har använts som byggmaterial i Danmark i mer än 800 år. Tegel ersatte de tunga och ohanterliga granitblocken som byggmaterial.

I början var det bara kyrkor, slott och herrgårdar som byggdes med tegel.
Sct. Bendts Kirke i danska Ringsted är en av Nordeuropas äldsta tegelbyggnader. Den är byggd av munktegel och invigdes 1170. Kyrkan vittnar om teglets styrka och långa livslängd.

Detaljrikedomen som kännetecknar den tidens byggnader och som kan ses i till exempel förband och färgkombinationer, kan också inspirera i modernt byggande.

De äldsta tegelbyggnaderna byggdes med kompakta tegelmurar. För att spara på materialen gick man senare över till att mura in- och utsidan som två skal, varefter hålrummet fylls med marktegel och tegelkross.