Teglets livscykel

Teglets livscykel

En traditionell miljöinsats fokuserar ofta på produkternas tillverknings- eller råvarufas.

Tegelbranschen ser däremot alltid på tegelprodukternas hela livscykel från vaggan till graven.

Då blir det möjligt att sätta in miljöskyddande och hållbara åtgärder, där LCA visar att det är ändamålsenligt. Det minimerar spill och ökar återvinningen.

Läs mer om tegel och återvinning

Om man väljer tegel och takpannor i tegel är man också garanterad att få produkter som följer de europeiska CEN- och DGNB-standarderna för hållbarhet.

Tegelbranschen ser på teglets livscykel från vaggan till graven.