LCA

LCA

Livscykelvärderingar, eller LCA (Life Cycle Assessments) är ett vanligt sätt att lägga ihop och värdera miljöpåverkan för material och produkter under olika faser av deras livscykel.

Det finns tre olika värderingssätt:

  • Från vaggan till graven: Ser på miljöpåverkan under produktens hela livslängd från vaggan till graven. Påverkan delas ofta in i fyra faser: Råvarufasen, tillverkningsfasen, bruksfasen och bortforslingsfasen
  • Från vaggan till porten: Ser på miljöpåverkan under råvarufasen fram till fabriksporten
  • Från vaggan till vaggan: Ser i första hand på bortforslingsfasen och möjligheterna att optimera återvinning och minimera avfallet

De olika värderingssätten utmynnar bland annat i miljövarudeklarationer (EPD)

Procedurer och krav på att LCA ska användas finns bland annat i de internationella standarderna ISO 14040 och ISO 14044.