Livscykel

Fördelar med tegel

Sorø Konstmuseum

Gammalt och nytt smälter samman

Sorø Konstmuseum ryms i en kulturskyddad fastighet med tegel och korsvirke från 1832.

2011 fick de gamla byggnaderna en tillbyggnad som gestaltats av Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Den fick det prestigefyllda RIBA-award 2013, och 2014 nominerades den som en av världens mest intressanta tegelbyggnader.

Museets tillbyggnad är klädd med ett speciellt Kolumba skärmtegel som utvecklats tillsammans med Petersen Tegl. Skärmtegel består av tunna skal av bränd lera. De monteras på ett skelett som fästs på den bakomliggande konstruktionen.