Reglerar och reducerar luftfuktigheten

Reglerar och reducerar luftfuktigheten

Tegelväggar gynnar inomhusklimatet eftersom det reglerar och reducerar luftfuktigheten i bostaden. I och med det minskar risken för röta eller mögel.

Teglets egenskaper beror på att det är ett förhållandevis poröst material, som lätt kan ta upp fukt från luften och avge den igen utan att ta skada.

Fukt som tagits upp av teglet under natten avges igen under dagen. På så sätt säkras god reglering av luftfuktigheten.

Dessutom är tegel ett diffusionsöppet material, det vill säga att tegel ”andas” vilket hjälper till att säkra en grundlig luftväxling i huset.

Läs mer om teglets förmåga att hantera fukt

Kurvorna visar absorptionskurvor för lättbetong, puts, gips och tegel. Källa: SBi