Ingen statisk elektricitet eller farlig strålning

Ingen statisk elektricitet eller farlig stråling

Tegel orsakar ingen statisk elektricitet.

Dessutom avger inte tegel någon farlig joniserad eller radioaktiv strålning, bara ytterst lite bakgrundsstrålning utan risk för människor.

Radioaktiv strålning i bostaden i form av radonstrålning kan minimeras eller helt undvikas genom en radonspärr i själva konstruktionen.

Läs mer om radonsäkring

Radonstrålning kan undvikas genom en radonspärr i konstruktionen. Tegel avger ingen farlig strålning.