Hög brandsäkerhet

Hög brandsäkerhet

Tegel kan inte brinna. Vid takbränder ser man därför ofta att tegelväggarna står kvar och kan återanvändas utan att man behöver riva byggnaden.

Först vid temperaturer på över 400° C förlorar teglet en väsentlig del av sin styrka. Eftersom tegel inte innehåller några giftiga ämnen bildas det inga sådana ångor vid en brand.

Läs mer om det tekniska kring teglets förmåga att stå emot bränder

Schemat visar de lägsta tillåtna dimensionerna för murade brandsäkra byggdelar och sammanhanget mellan gamla brandklasser och nya europeiska brandklasser. Källa: DBI