Inomhusklimat

Per Jakobsens hus

Ett lågenergihus

Murarmästare Per Jacobsen har själv murat familjens hus i Struer. Det certifierade passivhuset är helmurat och består av 274 kvm med en bottenyta på 122 kvm och en övervåning på 152 kvm.

Man har använt en murningsteknik som kallas för kryssförband men de 24.000 tegelstenar som har använts till fasaden har murats med blockförband eftersom det skapar en speciell effekt och som uppnås under bränningsprocessen vid tillverkningen.

Huset är godkänt som ett lågenergibygge och därmed slipper man anslutningen och den årliga avgiften till värmeverket.

Om huset beräknas efter det danska byggreglementet med programmet Be06 så har huset ett rumsvärmebehov på ca 8 kWh per kvm och år. Det finns en liten jordvärmeanläggning som förser huset med rumsvärme och varmvatten. Den årliga elförbrukningen till värmepumpen ligger på ca 2000 kWh.