Sociala indikatorer

Sociala indikatorer

Inomhusklimatet är en viktig utgångspunkt för byggnivåns sociala indikatorer. Ett hus i tegel får toppbetyg i alla jämförelser som gäller inomhusklimatet.

Läs mer om inomhusklimat

Inomhusklimatet är en viktig utgångspunkt för det hållbara byggandets sociala indikatorer.