Miljömässiga indikatorer

Miljömässiga indikatorer

Hus i tegel hamnar i regel högt på byggnivån när det gäller de miljömässiga indikatorerna. Det beror bland annat på att:

  • Tegel har en mycket lång livslängd,
  • Tegel kräver i stort sett inget underhåll
  • Tegel kan stå i rå form utan ytbehandling och belastar därför inte miljön med kemikalier i form av målarfärg, träskydd eller liknande
  • Ca 95 procent av teglet återvinns i Danmark

Läs mer om tegel och miljö

Schemat visar exempel på miljömässiga indikatorer för hållbart byggande.