Koldioxid

Koldioxid

Tegel är ett klokt val för att minska koldioxidutsläppen. Det beror bland annat på följande:

  • Teglets långa hållbarhet minskar behovet av regelbundet underhåll och materialbyten samt de transporter som blir nödvändiga
  • Leran utvinns nära tegelbruket så transportavstånden mellan muddring och fabrik är minimala
  • Under förbränningsprocessen går det bara åt 2.400 kJ per kilo tegel. 95 procent av bränslet är naturgas som ger lägst koldioxidutsläpp per energienhet av de fossila bränslena
  • Det tillverkas ett speciellt sågspånstegel där koldioxidutsläppet reduceras med ca 30 procent för både förbränning och transport. Samtidigt sparas ca 30 procent lera per tegelsten

Teglets långa hållbarhet minimerar behovet av tillverkning av nya stenar. Schemat visar den generella åtgången av tegel och murbruk vid murningar. Källa: Murerbogen 2013