4. Återvinning och bortforsling när en byggnad rivs

4. Återvinning och bortforsling när en byggnad rivs

Tegel utmärker sig i EPD-ns rivnings- och bortforslingsfas på följande sätt:

  • Tegel är ett naturligt, ogiftigt material. Det blir därför inga miljömässiga problem vid rivning eller bortforsling
  • I Danmark återanvänds ca 95 procent av allt tegel, eftersom det krossas för återvinning
  • Den lilla mängd som deponeras skadar varken jorden, grundvattnet eller andra delar av miljön
demolice