3. Bruksfasen inklusive förbrukning och underhåll

3. Påverkan under bruksfasen under en byggnads hela livslängd, inklusive förbrukning och underhåll

Tegel utmärker sig under EPD-ns bruksfas på följande sätt:

  • Tegel håller i flera hundra år. Därigenom minimeras behovet av regelbunden tillverkning och materialbyte
  • Tegel kräver inget underhåll och ska därför inte behandlas med miljöfarliga färger eller kemikalier
Kommersiella fastigheter satser - Zollhof1