2. Distribution, transport och byggprocessen

2. Distribution, transport och byggprocessen

Tegel utmärker sig på följande sätt när det gäller EPD-ns fokus på distributions-, transport- och byggnivå:

  • Tegel transporteras oftast direkt från tegelbruket till byggplatsen. Därför slipper man mellanlagringar och extratransporter
  • Det krävs ingen energi för att förvara teglet på byggplatsen
  • Murningen kräver inga energikrävande processer utan den sker efter gamla hantverksmässiga principer
  • Efterbehandling med målning eller andra ytbehandlingar är onödig
  • Det blir bara små avfallsmängder efter murning med tegel och murbruk – och de kan utan problem återanvändas eller deponeras
ROUTIERS