1. Råvaru- och produkttillverkning fram till fabriksporten

1. Råvaru- och produkttillverkning fram till fabriksporten

Tegel utmärker sig på EPD-ns råvaru- och tillverkningsnivå på följande sätt:

  • Utvinningen av lera lämnar inga ärr i landskapet, eftersom jordlagren läggs tillbaka efter muddringen
  • Utvinningen av lera påverkar inte grundvattnet
  • Utvinningen sker nära tegelbruket vilket ger minimala transportavstånd
  • Det blir inget avfall av lera på ett tegelbruk. All lera från till exempel en felproduktion återanvänds i processen.
  • Allt processvatten pumpas tillbaka så att natur och vattendrag inte påverkas av lerpartiklar
  • När tegel bränns används 95 procent naturgas, som ger det lägsta koldioxidutsläppet av de fossila bränslena
WB_00101