Ekonomiska indikatorer

Ekonomiska indikatorer

En samlad värdering av de ekonomiska indikatorerna på byggnivå visar att hus i tegel är en långtidssäkrad ekonomisk investering. Det beror bland annat på att:

  • Tegel är billigt att underhålla och kräver ingen ytbehandling eller målning
  • Murverk är tungt byggande som behåller värmen och därigenom sänker driftskostnaderna
  • Rivning och bortforsling sker till låga kostnader och i Danmark återvinns ca 95 procent av allt tegel, eftersom det krossas för återvinning

Läs mer om tungt byggande , tegls livscykel och ekonomiska fördelar

Tegel hamnar i topp när det gäller de ekonomiska indikatorerna.