CEN- och DGNB-standarder

CEN- och DGNB-standarder

Tegel och taktegel lever upp till de europeiska CEN- och DGNB-standarderna för hållhållbarhet. CEN- och DGNB-standarderna ser hållbarhet på två nivåer:

  • Produktnivå, där miljövarudeklarationer (EPD) undersöker produktens miljöpåverkan under hela dess livslängd.
  • Byggnivå,  där fokus ligger på byggnadernas miljömässiga, sociala og ekonomiska indikatorer

Läs mer om CEN og DGNB.