CE-märkning

CE-märkning

I Sverige ska tegel leva upp till den europeiska tegelnormen, Eurocode 6, vilket bland annat finns formulerat i CE-märkningen.

Tegel ska dessutom leva upp till den europeiska produktstandarden DS/EN 771-1 som gäller byggsten i tegel.