Vattendiffusion genom väggen

Vattendiffusion genom väggen

Tegel har en naturlig förmåga att jämna ut inomhusluftens fuktinnehåll genom absorption och att transportera bort fukt genom diffusion.

Täta konstruktioner av till exempel glas och metall eller träkonstruktioner med fuktspärrar har inte samma diffusionsförmåga.

Sådana konstruktioner ställer högre krav på vädring och det ökar risken för fuktproblem.

Figuren visar hur vattenånga kan tränga igenom olika material. Källa: SBi