Typiska fuktproblem

Typiska fuktproblem

Enligt den danska Byggeskadefonden beror de flesta byggskador på att vatten och fukt tränger in i byggnaden.

Därför rekommenderar fonden att man bygger i robusta material som klarar det fuktiga och skiftande skandinaviska klimatet med omväxlande frost- och töperioder.

Tegel tål vattenpåverkan utan att ta skada och torkar ganska snabbt efteråt.
Det betyder bland annat att man med tegel inte riskerar att bygga in fukt i huset via blöta byggmaterial.

Tegel är ett oorganiskt material som inte ger näring åt mögel.

Läs mer om mögelangrepp

Tegel innehåller en liten mängd byggfukt jämfört med andra material. Källa: DTU