Snabb vattenabsorption och avgivning

Snabb vattenabsorption och avgivning

Tegel är ett förhållandevis poröst material. Det betyder att det lätt kan ta upp fukt från luften men snabbt kan släppa ifrån sig den igen, utan att teglet tar skada. Fukt som lagras i teglet under natten avges igen under dagen. På så sätt reglerar teglet luftfuktigheten i bostaden.

Schemat visar hur lång tid det tar för materialen att växla från absorption till desorption av vatten samt uppskattade mängder vatten som sugs upp och sedan ångas ut. Källa: SBi