Minskar luftfuktigheten

Minskar luftfuktigheten

Tegel kan ta upp och avge fukt. Det gör att tegel lämpar sig väl för att reglera och reducera luftfuktigheten i en fastighet och det minskar risken för fuktproblem.

Læs mere om tegl og absorption här.

Läs mer om tegel och diffusion här.

Tegel kan ta upp och avge fukt och på så sätt reglera luftfuktigheten i en fastighet.