Klimatförändringar

Klimatförändringar

Med tegel skapas en både väderbeständig och i stort sett underhållsfri fasad som står rustad inför framtidens klimatförändringar.

Enligt DMI, Dansk Meteorologisk Institut, kommer det skandinaviska klimatet i framtiden att kännetecknas av mera nederbörd, högre genomsnittstemperatur och generellt sett mera extremt väder. Klimatförändringarna ställer därför höga krav på fasadernas motståndskraft särskilt när det gäller fukt.

Uppskattad relativ förändring av nederbörd i procent för perioden 2070-2099 jämfört med referensperioden 1961-1990. Relativt mer nederbörd är angivet i gröna nyanser. Källa: DMI