Ingen näring åt mögel

Ingen näring åt mögel

Tegel är ett oorganiskt material och kan inte ge näring åt mögelangrepp.

Om den relativa luftfuktigheten i ett hus ligger på 70-100 procent ökar risken för fuktproblem och skador på invändiga ytor och konstruktioner.

Tegel utmärker sig genom att inte ta skada av fuktpåverkan.

En bostad som byggts med material som inte ger näring åt mögel förbättrar inomhusklimatet.

Tunga konstruktioner av tegel löper mindre risk att utsättas för fukt och mögel än lätta konstruktioner. Källa: SBi