Fukt

Geijerskolen

Fuktskadad skola får nytt liv

Geijerskolan i Malmö byggdes på 1950-talet. Nu ska den bli större och byggas om. Huvudbyggnaden är i tegel. Tillbyggnaderna, som byggdes några år senare, har träfasader.

Skolinspektören har klassat skolans lokaler som en dålig arbetsmiljö. De är kalla, fuktskadade och inomhusluften är dålig. Malmö kommun har beslutat att riva träbarackerna och ersätta dem med moderna lokaler med tegelfasader och bärande betongkonstruktioner.

Sydark Konstruera har fått uppdraget att gestalta en tillbyggnad till den ursprungliga skolbyggnaden samt två nya hus som ska bli matsal och idrottshall.

Vi arbetar gärna med tegel, säger Helena Hammer, arkitekt SAR/MSA och ansvarig för det som ska bli den nya Geijerskolan.

Det är spännande att arbeta med de många tegelfärger som finns idag och vi kommer att knyta an till den gamla skolan i vårt färgval. I det här sammanhanget kan det också vara klokt att tänka på att tegel är motståndskraftigt mot vandalisering.