Ventilation

Ventilation

Tegel sänker ventilationsbehovet i ett hus. Det beror på teglets goda förmåga att lagra värme och förmågan att hantera fukt medverkar till en naturlig ventilation.

Det sänker energiförbrukningen för ventilationen.

Figuren visar den primära energiförbrukningen och ventilationslösningen för en vanlig bostad. Källa: Rob Marsh