Tillverkning och bortforsling

Tillverkning och bortforsling

Tillverkning och bortforsling

En låg energiförbrukning är central vid tegeltillverkning – från muddringen av lera till bränningen, transporten, bruksperioden till rivnings- och bortforslingsfasen.

Bland energibesparande åtgärder finns:

  • Muddringen sker nära tegelbruket vilket ger minimala transportavstånd och minskar koldioxidutsläppen
  • Vid bränning av tegel används naturgas till 95 procent, vilket ger det lägsta koldioxidutsläppet bland de fossila bränslena

Läs mer om tillverkning och bortforsling av tegel

demolice