Minskar värmeförbrukningen

Minskar värmeförbrukningen

Tegel har en god förmåga att ackumulera värme och har därför lätt för att lagra överskottsvärme och avge den igen så att temperaturen blir stabil. Det minskar värmeförbrukningen i huset.

Ett passivhus på 175 m2 drar 1.300-1.600 W när det är som kallast utomhus, och då kan det räcka med en mikrovärmepump, eventuellt i kombination med en solvärmeanläggning.

Läs mer om passivhus och tegel här

Tegel har en god förmåga att lagra värme jämfört med andra material. Det minimerar värmeförbrukningen. Källa: Lars Olsen, Teknologisk Institut