Minskar elförbrukningen

Minskar elförbrukningen

Enligt DMI, Dansk Meteorologisk Institut, ökar temperaturen i Danmark mellan 2 och 3 °C.
Rob Marsh, arkitekt och seniorforskare vid Aalborgs universitet, anser att temperaturökningen innebär, att värmebehovet minskar med 30 procent i välisolerade nybyggda bostäder. Samtidigt ökar behovet av kylning med 40 procent. För en genomsnittsfamilj betyder ett ökat behov av kylning att energikostnaden ökar med 10-50 procent. En del hus kommer att behöva kylning 2-3.000 timmar om året.
Hus i tegel bevarar värmen och därför sjunker behovet av kylning och ventilation, vilket hjälper till att minska elförbrukningen vid uppvärmningen.

Behovet av uppvärmning minskar med 30 procent i nybyggda bostäder. Samtidigt ökar behovet av kylning med 40 procent. Tunga konstruktioner sänker behovet av kylning och ventilation och minskar elförbrukningen. Källa: Rob Marsh