Energi

Energi Study House #01

+Energihuset

Huset är en helmurad villa i två plan på 181 kvm i Randers. Det är byggt som ett +Energihus och designat utifrån passiva riktlinjer: söderläge, solskydd, kompakt byggnation och isolering.

+Energihuset är ett bra exempel på ett framtidssäkrat lågenergihus och uppfyller mer än väl de kommande 2020-kraven. Solcellsanläggningen producerar 5350 kWh per år och levererar tillsammans med jordvärmeanläggningen och en solvärmeanläggning all den energi som behövs för uppvärmning, varmvatten och hushållsel.

Familjen kan använda upp till 3500 kWh till el innan uppvärmning och el börjar kosta pengar.