Lång livslängd – låga totala kostnader

Lång livslängd – låga totala kostnader

Teglets långa livslängd minskar behovet av regelbundet materialbyte och underhåll. Därmed sjunker de totala kostnaderna på längre sikt. En rapport från White Arkitekter visar, att ett hus byggt i tegel är en bättre investering än till exempel ett trähus – även om investeringskostnaderna är högre för tegel. Tegel blir billigare på längre sikt och behåller sitt värde bättre.

Investeringskostnader för 1 kvm vägg i svenska kronor. Tegel har högre investeringskostnader men det tjänar man in under årens lopp. Källa: White Arkitekter 2008