Låga underhållskostnader

Låga underhållskostnader

Tegelhus har minimala underhållskostnader.

Det beror bland annat på att tegel inte kräver någon ytbehandling eller målning, det vittrar inte och bleks inte heller.
Ungefär hälften av fogarna behöver bytas ut först efter femtio år. Själva teglet håller fortfarande.

Därför blir det inga kostnader för regelbundet byte av fasaden.

Läs mer om tegel och underhåll

Helmurade konstruktioner kräver väsentligt mindre underhåll än till exempel konstruktioner av trä.