Låga kostnader för rivning och bortforsling

Låga kostnader för rivning och bortforsling

Det är mycket låga kostnader förbundna med rivning och bortforsling av en tegelbyggnad.

Staten kräver avgifter för deponering av byggavfall som inte går att återvinna. Eftersom 95 procent av tegelprodukter kan krossas och återanvändas i till exempel vägbeläggningar, blir det minimala mängder som ska deponeras. På det viset sparar man utgifter för deponering

brick wall