Låga driftskostnader

Låga driftskostnader

Kostnaderna för husets drift kan sänkas betydligt om man bygger i tegel. Det beror på följande:

  • Tegelhus är tunga konstruktioner, som behåller och fördelar värmen. Det minskar värmeförbrukningen och därigenom även kostnaderna
  • Teglets förmåga att avge värmen igen gör att det normalt inte behövs någon kylning. Det tar bort behovet av kylapparater och minskar därmed elförbrukningen
  • Tegelhus som byggts med passivhusstandard gör att det räcker med stearinljus och värmen från dem som bor i huset för att klara uppvärmningen

Enligt civilingenjör Jens Staalby, medförfattare till boken Partnering ABC – En handbok för byggherrar, ökar kostnaderna för drift och underhåll av offentliga och kommersiella byggnader flera gånger anläggningspriset, om man ser till kostnaderna under 25-35 år. Genom att välja lösningar som kräver minimal drift och underhåll kan man spara upp till 20 procent av de totala kostnaderna.

Figuren visar den totala primärenergiförbrukningen för ett vanligt kontor. Det går att spara pengar genom att planera för låga driftskostnader när man bygger. Källa: Rob Marsh