Högt nutidsvärde

Högt nutidsvärde

Vackra och solida tegelbyggnader behåller ett högt nutidsvärde jämfört med till exempel trähus. Även om de är mer än hundra år gamla är villor och flerfamiljshus i tegel väldigt populära i stadskärnor över hela världen.

En rapport från White Arkitekter visar, att de ekonomiska fördelarna med tegelhus ökar hela tiden. Redan efter tio år är ett murat hus 15 procent mer lönsamt än trähuset. Efter femtio år har lönsamheten för tegelhus jämfört med trähus ökat till 21 procent.

Grafiken visar nutidsvärdet för ett helmurat hus och ett trähus. Teglets ekonomiska fördelar ökar hela tiden. Källa: White Arkitekter