Gynnar samhällsekonomin

Gynnar samhällsekonomin

Tegel medverkar till att ett hus får ett sunt inomhusklimat. Forskning visar, att ett sunt inomhusklimat gynnar samhällsekonomin:

Därtill kommer att kostnaderna för underhåll och materialbyten på både offentliga och privata hus minskar.

Tabellen visar makroekonomiska effekter av ett sundare inomhusklimat i skolorna. Källa: DREAM