Ekonomi

Blakstad Skola

Lönsamt skolbygge

Asker kommun i Norge har gjort en lönsamhetsanalys som visar, att det finns miljoner att spara om man under flera år i rad väljer att bygga i tegel.
Den mångårige byggchefen i Asker kommun, civilingenjör Erling Malm, har under en lång period studerat de ekonomiska fördelarna med att använda tegel i kommunens byggprojekt.

På sikt är tegel betydligt mera lönsamt än andra alternativ som träfasad och plattmaterial i metall. Det beror på att de som äger tegelfastigheter har mycket lägre underhållskostnader. Våra lönsamhetsanalyser har visat att byggande där man fullt ut använder bärande tegelkonstruktioner ger optimala lösningar, säger Erling Malm.
Erfarenheter visar att skolbyggnader med bärande konstruktioner i tegel också reducerar byggtiden jämfört med andra material.

En minskad byggtid och lägre underhållskostnader gör det klart rimligare för kommunen att bygga i tegel. Förutom att det är energisparande konstruktioner som ligger i tiden, säger Erling Malm.