Thyholmhuset

Byggnadsår:
2008

Byggchef:
Komforthusene A/S

Arkitekt:
Møller Nielsens Tegnestue

Ett certifierat passivhus

Thyholmshuset är ett certifierat helmurat passivhus i danska Vejle, där arkitektoniska principer har anpassats till ett villakvarter. Ytter- och innerväggar består av tegel och fasaden är slamputsad i vitt och svart. Man har valt traditionella danska material och huset är näst intill underhållsfritt.

Thyholmshuset typ 4 är ett certifierat passivhus som ingår i projektet Komforthusen A/S i Vejle.

Thyholmshuset typ 4 har ett värmebehov på under 15 kWh/kvm per år. Huset har en mikrovärmeanläggning som tar hand om ventilation, rumsuppvärmning med luft- och golvvärme samt varmvatten.

Energibesparingarna har uppnåtts genom kraftig isolering, eliminering av köldbroar, hög täthetsgrad, energieffektiva fönster samt glasytor placerade efter optimerad solorientering. Ett stort takuthäng tar hand om solskyddet.